O programie

Programowanie jako język przyszłości!

Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.
Umiejętność programowania sprawia, że dziecko nie jest jedynie biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej. Dzięki tej umiejętności uczniowie będą potrafili ze zrozumieniem realizować własne pomysły i tworzyć ciekawe projekty.

Ogólnopolski program "Mistrzowie Kodowania", dzięki popularyzacji nauki programowania, ma na celu rozwijać w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia.
W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie uczą się programowania w intuicyjnym programie Scratch. Jest to program, który pozwala tworzyć różnego rodzaju projekty, interaktywne historyjki, kartki multimedialne, gry i animacje. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli, które mogą być układane w określonym porządku, tworząc w ten sposób kod programu.